Rzeczywistość to nie film - adwokat zawsze konieczny

Sprawy sądowe tylko, kiedy oglądamy je na ekranie telewizora, wyglądają na proste oraz jednoznaczne, bo zazwyczaj wiemy, kto jest czarnym charakterem a kto bohaterem pozytywnym. Tylko w telewizji rozprawa trwa jeden dzień a wygrany bierze wszystko. Prawdziwe życie, to jednak autentyczni ludzie i ich historie, których nigdy nie da się jednoznacznie sklasyfikować. Prawdziwe życie to nie film, co bardzo często potwierdzają sytuacje, które możemy spotkać na sali sądowej i szereg negatywnych emocji, które im towarzyszą. Za przykład mogą służyć np. procesy o charakterze rodzinnym, opiekuńczym oraz cywilnym.

Szczególnie sprawy dotyczące rozwodów oraz separacji są bardzo delikatne i wymagają doświadczenia w postępowaniu. W wielu kancelariach, kwestie rozprawy sądowej są ostatecznością, dlatego też wcześniej należy (jeżeli sytuacja i warunki na to pozwalają) zastosować terapię małżeńską lub prowadzone przez profesjonalistę mediacje. Na pewno warto już na początkowym etapie postępowania rozpocząć współpracę z kancelarią. Jest to wskazane, choć by z tego względu, że nie ma dwóch, identycznych przypadków, pomimo że do rozwodu przyczyniają się podobne argumenty, takie jak niezgodność charakterów, nałogi, czy zdrada. W przypadku rozwodu, muszą też wystąpić określone przesłanki, aby wyrok został wydany a niekiedy sąd może też nie uznać naszego wniosku. Rozwód nie może być wydawany z błahych powodów. Konieczne są konkretne powody, a później pozostają często jeszcze kwestie związane z podziałem majątku, alimentami i opieką nad dziećmi, wskazaniem winnego rozpadu małżeństwa. Coraz częściej pojawiają się również małżeństwa z cudzoziemcami, zakończone rozstaniem a klienci różnych nacji, są coraz częstszymi klientami kancelarii adwokackich.

W grę dodatkowo wchodzą koszty, konieczność przygotowania dokumentów, pism, wniosków oraz opinii dotyczących poszczególnych spraw. Wsparcie oraz pomoc na każdym etapie, pochodząca ze strony adwokatów i kancelarii są bardzo istotne, pomagają w wyjaśnieniu spraw i pozytywnym rozwiązaniu naszych problemów. Czasami wystarczą ich porady, niekiedy pisma, ale bardzo często też ich osobiste wsparcie i reprezentowanie klienta na sali sądowej są bezcenne.