Reprezentacja przed sądem - adwokat w naszej sprawie

Rodzina to wyjątkowa i jedna z najważniejszych części naszego społeczeństwa. W wielu przypadkach to właśnie jej członkowie najbardziej odczuwają pojawiające się kłopoty, czy to finansowe, czy też osobiste, jak praca, zdrowie czy problemy z nałogami. Kryzysy pojawiają się wewnątrz niej, ale bywa i tak, że świadomie bądź też przypadkowo przynosimy tego typu problemy do domu z zewnątrz. Wynosimy je z pracy, szkoły a nawet z grup rówieśniczych, do których bardzo często należymy. Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę, jak szkodliwe jest przynoszenie problemów do domu. Rodzi to wiele konfliktów. Dom powinien być ostoją bezpieczeństwa i spokoju, a nie miejscem na wyładowywanie złych emocji na bliskich, gdzie często niepozorny konflikt i problem przeradza się w coś bardziej złożonego i zawiłego. Wówczas różne sprawy rodzinne trafiają do rozwiązania przez psychologa, adwokata a nawet przed sąd. Wiele z nich rozpoczyna się niepozornie, a kończy sprawami rozwodowymi lub separacją. W wielu przypadkach dodatkowo dochodzą problemy dotyczące kwestii opieki nad dzieckiem, ustalenia/zaprzeczenia ojcostwu, ustalenia alimentów, jak również uregulowania władzy rodzicielskiej. Prowadzenie walki sądowej w tej tematyce wymaga zawsze gruntownej wiedzy i doświadczenia, które posiadają przede wszystkim adwokaci i kancelarie adwokackie. Dodatkowo dochodzi często do sytuacji, w której małżonkowie muszą podzielić majątek, bądź ustanowić rozdzielność majątkową. Rodzą one dodatkowe problemy i komplikacje. Często podejmowane pochopnie decyzje zaczynają żyć własnym życiem i są napędzane przez negatywne emocje, które nie ułatwiają rozwiązania konfliktu. Pomoc oferowana ze strony adwokata może być konieczna na każdym etapie postępowania. Z jednej strony jego fachowe wsparcie umożliwi rozejście się na odpowiednich warunkach, a jeżeli będzie to możliwe, pozwoli nawet osiągnąć kompromis poza salą sądową, oferując skuteczne usługi mediacyjne. Taka pomoc i wsparcie mogą obejmować także wymianę pism i dokumentów. Ostatecznością są oczywiście procesy sądowe, podczas których adwokat może reprezentować nas i nasze interesy.