Konflikty i problemy - szukamy rozwiązania

Wzory dokumentów oraz umów znajdziemy dziś na wielu stronach w Internecie. Jest to powszechnie stosowane źródło do pozyskiwania wszelkich informacji, począwszy od tych, potrzebnych dzieciom do szkoły aż po specjalistyczną wiedzę. Jednak zawsze należy mieć dystans do danych tam zawartych, który szczególnie się przydaje, kiedy w realnym świecie dochodzi do problemów, wymagających bardziej profesjonalnej porady niż ta, zaczerpnięta z forum czy bloga internetowego.

W obecnym świecie coraz częściej pojawiają się konflikty rodzinne, w pracy, jak i te dotyczące nieletnich. Często mają one negatywne skutki prawne prawne, które dotykają coraz młodszych osób. Dociera bowiem do nas coraz więcej informacji o tym, że to rodzice oraz opiekunowie stają się często katami, ofiarami i świadkami takich działań oraz zdarzeń. Rzadko bywają sytuacje, które dotykają tylko jednej osoby. Na przykład przemoc domowa, czy alkoholizm jednego z małżonków, wywołują konflikt wewnątrz całej rodziny, pomiędzy partnerami, ale i samymi dziećmi. To przekłada się często na ich sytuację materialną, brak pracy, zadłużenie, złe warunki mieszkaniowe. Pogłębiająca się sytuacja może w konsekwencji doprowadzić do tego, że dzieci zaczną wagarować i wejdą w konflikt z prawem. Innym przykładem są wypadki komunikacyjny, sportowe, na zajęciach w szkole, nieszczęśliwe wypadki w domu, w których dochodzi np. do oparzeń, złamań, czy dużych ran ciętych. Ich efektem może być nie tylko utrata zdrowia, ale w najgorszych sytuacjach i życia. Dla wszystkich rodziców jest to ogromna strata, z którą nie mogą się pogodzić i często dochodzą odszkodowania, żądając, by osoba odpowiedzialna poniosła konsekwencje swojego czynu. Są to trudne sytuacje a każda z nich jest inna. Reakcja poszkodowanych, podejrzanych i innych osób w razie zagrożenia powinna być jednak jedna – jak najszybsza. Im prędzej adwokat zapozna się z naszymi problemami i motywami postępowania, tym szybciej zaproponuje i zaplanuje dalsze postępowanie. Konsultacje, mediacje, reprezentowanie przed sądem, opiniowanie i przygotowanie pism oraz dokumentów, to tylko kilka z rozwiązań, które mogą nam zostać zaproponowane i skutecznie przyczynić się do rozwiązania naszego problemu.