Dzieci i rodzina - rozwody i separacje

Rozwody, których jest coraz więcej, wynikają z winy tak kobiet, jak i mężczyzn. Dawniej, w większości sytuacji, głównymi winowajcami byli mężczyźni. Obecnie, coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których również kobiety przyczyniają się do rozpadu związku małżeńskiego. Przyczyny rozstań od dawna są dosyć podobne i zasadniczo można wśród nich wymienić między innymi: alkoholizm (jednego z rodziców bądź obu), przemoc fizyczną i psychiczną, zdrady, długą nieobecność w domu, brak porozumienia, niezgodność charakterów, problemy z używkami, zatajanie zdarzeń sprzed ślubu (również tych związanych z orientacją seksualną), jak również przypadki, kiedy to po ślubie, pojawiają się dzieci pochodzące ze związków pozamałżeńskich. Efektem tych sytuacji jest wiele prowadzonych kłótni, po których często zapadają decyzje związane z separacją lub rozwodem. Należy jednak pamiętać, że decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Musi mieć określone podstawy oraz argumentację. Dla sądu liczą się tylko konkrety. Delikatne i często bolesne sprawy rodzinne, muszą być odpowiednio prowadzone, wymagają kompleksowego podejścia, które oferują dziś adwokaci i kancelarie. Bardzo często nie są to tylko kwestie związane z rozwodami. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwód we Wrocławiu z adwokatkonieczna.pl, będzie przeprowadzony szybko i profesjonalnie. Adwokat wyjaśni nam kwestie związane z wydaniem wyroku rozwodowego, separacją, brakiem zgody na rozwód. Omówi koszty, dotyczące prowadzenia tego rodzaju spraw, również, jeżeli chodzi o rozwód z obcokrajowcem. Reprezentowanie naszych interesów przed sądami, jest związane również z tematem wskazania winnego rozpadu małżeństwa, eksmisji małżonka, jak i kwestią opieki nad dziećmi. W wielu przypadkach są to dodatkowe sprawy sądowe i konieczność ponoszenia kolejnych kosztów. Kwestie te regulują odpowiednie przepisy, których znajomość jest niezbędna, szczególnie wówczas, kiedy chodzi o dobro każdej ze stron, w tym również i dzieci.